• Elines boom

  Praktijk voor remedial teaching

  Ziet je kind door de bomen het bos niet meer?

  Vindt het taal, lezen of rekenen vooral heel erg stom?

  Loopt het steeds uit op een ongezellige boel als je thuis probeert te helpen?

  Of valt de appel niet ver van de boom?

   

  Welkom bij Elines boom, praktijk voor remedial teaching in het noorden van Eindhoven.

  Ik bied didactische hulp aan kinderen die vastlopen bij één of meerdere vakgebieden.

  Ik heb ruime ervaring in het onderwijs en het helpen van kinderen waarbij het leren soms even niet vanzelf gaat. Welbevinden en succeservaringen staan in mijn begeleiding voorop,

  zodat leren weer leuk wordt en jullie kind mag groeien!

   

   

 • Begeleiding

  broken image

  Soms lopen kinderen op de basisschool vast bij één of meerdere vakken zoals: rekenen, lezen, taal of spelling. Vaak is dit terug te zien aan de scores of een rapportpunt, maar nog veel vervelender, meestal ook aan je kind zelf! Je kind kan weerstand opbouwen en misschien voelt het zich zelfs verdrietig, boos of onzeker.

  broken image

  Bij Elines boom bied ik professionele didactische hulp. Eerst onderzoek ik waar je kind specifiek moeite mee heeft. Zijn er bepaalde hiaten of leert je kind beter op een andere manier? Hieruit volgt een plan van aanpak en worden doelen opgesteld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we eerst teruggaan in de stof om te zorgen voor een stevige basis of dat een andere aanpak beter past. Doel is dat je kind succeservaringen opdoet en zich weer kan ontwikkelen naar eigen vermogen.

  broken image

  Ik neem de tijd om jullie kind te zien en horen! Ik betrek het bij het plan, heb veel geduld en bied rust en structuur. Iedere sessie sluiten we af met een leuk en leerzaam spelletje. Je kind krijgt weer vertrouwen en plezier in eigen kunnen!

   

  Mag jouw kind ook groeien bij Elines boom?

 • Werkwijze

  broken image

  INTAKE

  In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag van jullie kind, wat ik hierin zou kunnen betekenen en leg ik mijn werkwijze uit. Voor jullie kind is het prettig om mij vast een beetje te leren kennen en vragen te kunnen stellen. Het is fijn als je al recente toetsgegevens en andere relevante informatie meeneemt.

  broken image

  SESSIES

  De begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte aan huis van Elines boom. Indien nodig verricht ik diagnostisch onderzoek en met je toestemming neem ik contact op met de juf of meester om een behandelplan op maat op te stellen. Dit plan bestaat gewoonlijk uit 12 individuele sessies van 60 min. Daarnaast worden vaak opdrachten meegegeven om thuis nog eens extra te herhalen en oefenen. Ouders worden middels een logboek op de hoogte gehouden.

  broken image

  EVALUATIE

  Tot slot vindt er een evaluatiegesprek plaats. We bespreken of de gestelde doelen zijn behaald en hoe het nu met jullie kind gaat. Ook bekijken we of de begeleiding afgerond kan worden of nog verder voortgezet wordt.

 • Trainingen

  De volgende trainingen zijn ook te volgen bij Elines boom:

  broken image

  ALLE TEKSTEN DE BAAS

   

  Alle teksten de baas is een methode om kinderen van groep 5 t/m 8 en de brugklas op een makkelijke manier met teksten om te leren gaan. In deze training leert jullie kind een tekst te overzien, verschillende leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Dit oefenen we door leuke en actieve werkvormen.

   

  Lees de blog Alle teksten de baas voor meer info.

  broken image

  2HANDS4KIDS

   

  2Hands4Kids Hands-On Rekenen is een psychomotorische aanpak van (hoofd-)rekenproblemen. Deze aanpak steunt op het leren aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van een links-rechts-reken-richting. Kinderen leren rekenen vanuit hoeveelheden en een degelijke basis in rekeninzicht. Er wordt ingezet op stress- en faalangstreductie en het opbouwen van zelfvertrouwen in rekenen. In slechts 6 sessies leert je kind hoofdrekenend optellen en aftrekken.

   

  Lees de blog 2Hands4Kids voor mee info.

 • Wie ben ik

  broken image

  ELINE BUCHRNHORNEN

  Met ontzettend veel plezier ben ik 19 jaar werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs. Ik heb ervaring met alle leeftijdsgroepen en ben de laatste jaren actief geweest met het opzetten van en lesgeven aan een schakelklas voor leerlingen met een taalachterstand. Het helpen van kinderen waarbij het leerproces niet helemaal volgens verwachting verloopt is altijd mijn grote passie geweest. Een eigen praktijk, waar ik met mijn kennis en ervaring hulp op maat kan bieden, was dan ook een langgekoesterde droom!

   

  Kinderen weer zelfvertrouwen geven (de wortels van de boom), een goede basis met ze neerzetten (de boomstam) om weer vooruit te kunnen, volop te groeien (de takken) en te leren met plezier (de groene blaadjes in de zon)!

   

  Welkom bij Elines boom!

  Specialist leerproblemen/RT Marnix Onderwijsacademie

  Master Educational Needs ( met goed gevolg afgelegde tentamens: visie op taalontwikkeling, taalverwerving en spraak- taalontwikkeling, dyslexie, begrijpend lezen, spelling en schrijfvaardigheid en aanvankelijk en voortgezet technisch lezen. certificaten: begrijpen van internaliserend gedrag, begrijpen van externaliserend gedrag en drama als expressie en orthopedagogisch middel) Fontys OSO

  PABO Fontys hogeschool

   

  Trainer Alle teksten de baas Op de rit Onderwijsondersteuning

  Trainer Ik leer leren Centrum Tea Adema

  Begeleider 2Hands4Kids Hands-On Rekenen Wendy Peerlings

  Oogsten met op woordenjacht Fontys OSO

  Leescoördinator Openbare Bibliotheek Eindhoven

  Theaterlezen in de RT-praktijk LBRT Academie

  Masterclass Autonomie van de rekenzwakke leerling LBRT Academie

  Masterclass Faalangst & rekenen LBRT Academie

  Begrijpend lezen, toetsanalyse en observatie Op de rit Onderwijsondersteuning

  Specialist Ernstige Rekenproblemen/Wiskunde en Dyscalculie LBRT

  Goed begrijpend leesonderwijs LBRT

  RALFI Connect Lezen LBRT

   

   

   

   

   

  Geregistreerd lid LBRT

  KvK-nummer 75066955

   

   

  broken image

   

   

 • Kids

  Hoi! Binnenkort kom je naar Elines boom. En misschien heb je daar hélemaal geen zin in of vind je het toch wel spannend. Logisch, maar het helpt vast als je al een beetje weet wie ik ben en wat ik doe.

  broken image

  Wie ben jij?

  Ik heet Eline en ben 46 jaar oud. Op de foto zie je hoe ik eruit zie.

  Niet zo heel eng toch? Ik heb samen met mijn vriend twee knappe zoons, de oudste is 18 en de jongste 16. En dan is er nog Charlie ons hondje natuurlijk. Mijn lievelingskleur is blauw, mijn lievelingseten Italiaans en mijn hobby's zijn lezen en op vakantie gaan. Het allerleukst vind ik kinderen helpen met leren, zodat ze er weer plezier in krijgen en gaan 'groeien'.

  broken image

  Wat kom ik doen bij jou?

  Ik ben er om jou te helpen! Misschien vind je rekenen een beetje moeilijk of gaat het lezen even niet zo goed. Eerst gaan we ontdekken wat er allemaal wel goed gaat èn waar ik je nog bij kan helpen. Ik maak dan een plannetje en samen we spreken we af hoe en waar we aan gaan werken. Meestal kom je dan één keer per week een uur naar mij. We gaan samen veel oefenen, ik leg dingen uit en vaak doen we dat in de vorm van een spelletje. Want leren moet wel leuk zijn!

  Hoe ziet het eruit?

  Op de begane grond van mijn huis heb ik een kamer speciaal ingericht voor Elines boom. Daar kunnen we rustig werken zonder gestoord te worden. Kijk maar eens naar het filmpje hiernaast en check vooral ook even het grabbelblik!

  broken image

  Ik wil nog iets weten!

  Heb je een vraag die hier niet bij staat? Stuur me gerust een mailtje: elinesboom@outlook.com

   

  Hopelijk zie ik je gauw!

 • Blog

  2022年7月11日
  2021年12月7日
  2021年12月7日
  2021年12月7日
  2020年7月6日
 • Ervaringen

  Ouder van Rozemarijn:

  ‘Wat fijn dat jij zo inzichtelijk in kaart brengt wat er wel goed gaat en waar aan gewerkt moet worden (…) We merkten dat ze moeite had en veel te ingewikkeld rekende, maar ik vond het zoveel dat ik niet meer kon overzien waar het wringt en waar niet. Fijn dat dat nu duidelijker is en dat je daaraan werkt. Ben nu al blij dat we je hulp ingeroepen hebben.’

  Ouders van Jarno:

  ‘We are happy that our son had the opportunity to attend remedial teaching lessons with Eline. Our son felt welcome at Eline's practice and listened. After a few times he was able to do his assignment at home serenely and independently. In addition to helping him in his schooling, Eline helped him in the relationship he had with his teacher in primary school and to improve his self-esteem. Things that help him to reach better result at school. We are also happy with the sessions organised online during the lock-down period. That allowed our son to maintain the continuity of the educational path that Eline had planned for him.’

  Esmée (11):

  ‘Eline is een lieve juf. Ze kan je heel goed helpen om goede stappen te zetten. Je leert er echt veel . Ik voelde me bij Eline heel vertrouwd, de leerplek was fijn en rustig. Daardoor durfde ik ook veel vragen te stellen. Het was gewoon heel fijn.’

  Ouders van Esmée:

  ‘Eline heeft veel kennis, ervaring en expertise op het gebied van leerlingbegeleiding. Vanuit een fijne en veilige leeromgeving weet ze snel en specifiek te achterhalen wat een kind al beheerst en waar de doelen voor het kind liggen. Vanuit een helder en concreet plan wordt er iedere week in kleine stapjes toegewerkt naar het bereiken van deze vooropgestelde doelen. Als ouder wordt je iedere week op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind. Dat maakt dat je als ouder ook beter begrijpt hoe je jouw kind eventueel thuis met het huiswerk kunt helpen. Door de samenwerking met de leraar te zoeken, zorgt Eline ervoor dat de cirkel van de begeleiding rond is. Wij zijn heel blij dat onze dochter door de bijlessen van Eline een grote groei op het gebied van rekenen heeft laten zien.’

  Judith Swart, intern begeleider:

  ‘Eline verzorgt voor een groepje van onze leerlingen RT. We zijn heel blij met haar deskundigheid, flexibiliteit en haar positieve houding. Kinderen gaan altijd met plezier naar haar toe en krijgen remedial teaching wat goed is afgestemd op hun behoeften. Kinderen groeien niet alleen in didactische vaardigheden, maar ook in zelfvertrouwen!’

  Melanie van Dijk, leerkracht:

  ‘Als leerkracht vind ik de samenwerking met Eline erg fijn. Eline is duidelijk in haar communicatie en houd je goed op de hoogte over de ontwikkeling. Ze neemt de tijd voor jou als leerkracht en voor de leerlingen, met als resultaat veel vooruitgang bij de kinderen.’

  Ouders van Jules:

  'Onze zoon had het lastig met begrijpend lezen en met leren. We hebben toen met Eline gesproken en ze leek voor onze zoon de juiste match. De eerste keren brachten we hem huilend met de auto. Eline kreeg hem in beweging. Hij is met haar gaan praten en samen hebben ze de juiste methode gekozen. De laatste afspraken ging hij zelf op de fiets en na zijn les bleef hij zelfs nog kletsen. Het resultaat mag er zijn. Een mooie cito, zit inmiddels op zijn plek in de brugklas, is opener geworden en het zelf leren gaat uitstekend! Eline, top! Dat je nog veel meer kinderen kan laten groeien.'

  Ouder van Ron:

  'I heard good recommendation about Eline from a friend and as soon as we met her, I just knew she can help us. With a lot of patience, in her kind professional way, she helped my son with begrijpend lezen but also with his self confidence. He learned a lot, was happy to go to the lessons and he managed to achieve a very good result in the final test (doorstoomtoets). Thanks Eline!!!'

 • Tarieven 2024

  INTAKE : gratis

  SESSIE : 60 min - 60 Euro

  Behandelplan, logboek en evaluatie incl. bij afname van 12 sessies.

  DIAGNOSTISCH ONDERZOEK : 60 Euro per 60 min

  VERSLAG DIAGNOSTISCH ONDERZOEK : 60 Euro

  EXTRA GESPREK : per 30 min - 28,50 Euro

   

  VOOR SCHOLEN: tarieven en offerte op aanvraag

   

 • Contact

  Je mag altijd vrijblijvend contact met mij opnemen via de mail, onderstaand formulier, whatsapp of een telefoontje.

   

  Eline Buchrnhornen

  Ella Fitzgeraldlaan 48

  5629RH Eindhoven

  06-30791798

  elinesboom@outlook.com

   

  Wegens een lange wachtlijst heb ik (tijdelijk) een leerlingenstop.

  Zodra de wachtlijst weer open is wordt dat hier op de website vermeld.

   

  Ella Fitzgeraldlaan 48 Eindhoven
  +31630791798