Terug naar site

2HANDS4KIDS

HANDS-ON REKENEN

Wat is 2Hands4Kids?

2Hands4Kids (two hands for kids) is een psycomotorische aanpak van (hoofd-)rekenproblemen. De aanpak steunt op het aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van een links-rechts-rekenrichting. Kinderen leren rekenen vanuit hoeveelheden en een degelijke basis in rekeninzicht.

Leren rekenen gebeurt in vier fasen:

1 Eerst met concrete materialen, zoals autootjes, popjes, knikkers, appels, rekenmaterialen, etc.

2 Vervolgens wordt er overgeschakeld naar schematische, maar ‘manipuleerbare materialen’   die iets representeren, zoals bijv.: kaartjes, hoeveelheden, stokjes, etc.

3 Daarna met schematisch afgebeelde materialen, zoals: tekeningen, foto’s, etc.

4 En tenslotte op abstract niveau, denk aan: getallen, bewerkingen, ‘kale sommen’.

Vaak wordt er na de concrete fase direct overgestapt naar de schematisch afgebeelde fase.Dat is het niveau van de werkblaadjes en werkboekjes, van het schriftelijk in te vullen niveau, maar nog met tekeningen, afbeeldingen, gestructureerde getalbeelden, etc. Dat is jammer, zeker omdat nou juist in de schematisch-manipuleerbare fase het inzicht ervaren en opgebouwd wordt! Elk van deze fasen heeft zijn eigen waarde en ze moeten ook allemaal goed doorlopen worden, maar juist door het tussenvoegen van de schematisch-manipuleerbare fase geven we kinderen veel meer kansen om geleidelijk en zelf tot inzicht in de leerstof te komen.

 

Voor wie is 2Hands4Kids?

2Hands4Kids is geschikt voor kinderen vanaf groep 4 met rekenproblemen. Wat merk je vaak als je goed naar kinderen met rekenproblemen kijkt ?:

1. Hun werkgeheugen schiet tekort om veel 'te onthouden'. We zetten dus het motorisch leren in om het werkgeheugen te ondersteunen.

2. Vaak hebben ze de rekendoelen vanuit de kleutergroepen nog steeds niet onder de knie, ook al zijn ze veel ouder! We vertrekken dus vanuit de eerste basis waar het kind al kansen heeft laten liggen in zijn rekenontwikkeling.

3. Als we de "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On) teltest afnemen, zien we dat ze verschillende telhanden en telrichtingen hanteren. We zetten dus in op de lateralisatieontwikkeling in het rekenen.4. Als we de 'number sense' controleren, blijkt deze vaak tekort te schieten. We zetten dus in op hoeveelheidsinzicht voor we gaan rekenen.5. Als we de kinderen een werkblad, toetsblad of werkboek geven schieten ze al in paniek en zien we vaak duidelijke tekenen van een stressreactie en faalangst in rekenen. We zetten dus in op andere didactieken, schematisch-manipuleerbaar en niet op voorgedrukte oefeningen of oefeningen op een computerscherm. Heel bewust. Heel doordacht. Het is op al die punten dat er 100% wordt ingezet op een eigentijdse manier, speels, doordacht en efficiënt.

 

AanpakAl doende leren

De aanpak vertrekt vanuit een degelijk onderbouwde psychomotorische én didactische observatie vanuit de geregistreerde en copyright beschermde 2Hands4Kids Teltest. Daarna gaan we aan de slag op de "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On) manier:

• 6 sessies van 1 uur (voor optellen en aftrekken) voor kind én ouder om te leren tellen, hoeveelheden leren aanvoelen, inzicht in optellen en aftrekken te krijgen op een volledig schematisch-manipuleerbare manier ZONDER werkblaadjes, ZONDER telbaar MABmateriaal en ZONDER computer.• Hands-On is echt hands-on maar absoluut niet "tellen op de vingers". Je handen geven de richting aan waarin je rekent. Zo maken we komaf met richtingsproblemen in het rekenen.• We volgen dezelfde leerlijn als op school maar dan op het tempo van het kind en verticaal uitgebreid want 8 + 5, 18 + 5, 108 + 5 en zelfs 1.234.508 + 5 zijn haalbaar als je op jezelf durft vertrouwen dat je het echt begrijpt nu.• We zetten dus 100% in op stress- en faalangstreductie en opbouwen van zelfvertrouwen in rekenen. 

• We gebruiken dezelfde didactische aanpak van sommen als op school. Zo kan het kind meteen in de klas profiteren van wat het met onze aanpak leert, maar we bouwen het opnieuw op.• Je krijgt "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On) materialen mee van je "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On)-trainer waarmee je thuis en zelfs in de klas kan werken.

 

Do’s & dont’s

• GEEN voorgedrukte werkblaadjes, GEEN standaardaanpak maar op maat van dit kind met deze basis en die tekortkomingen• GEEN afbeeldingen van hoeveelheden zoals getalbeelden• GEEN computergestuurde oefeningen, maar wel één voor één op maat gekozen oefeningen die we pas noteren als ze aan bod komen• GEEN rekenmethodieken die verwarrend zijn voor richtingsbesef• GEEN standaardprotocol maar "2Hands4Kids Rekenen" (Hands-On) remediëring op maat• Wij blijven NIET hangen in een fase (b.v. als de splitsingen nog niet helemaal lukken) maar kunnen dankzij onze aanpak blijven vorderen.

• WEL aandacht voor het zelfbeeld van het kind. Jij kan het echt wel!• WEL advies en uitleg voor de leerkracht waarom bepaalde soorten oefeningen tijdelijk uit den boze zijn• WEL geruststelling van de leerkracht dat we uiteindelijk alles gaan kunnen• WEL werken met je handen om richting te geven aan je sommen maat NIET tellen op de vingers• WEL werken vanuit hoeveelheden, niet vanuit tellen• WEL stokjes en kleurtjes voor optellen, het elastiekje voor aftrekken ... een simpel elastiekje maakt dus een wereld van verschil • WEL schematisch-manipuleerbaar en speels

• Inzetten op inzicht door zeer graduele opbouw• Inzetten op efficiëntie door steeds de Zone van Naaste Ontwikkeling op te zoeken• Inzetten op aanvoelen en lichaamsschema• Inzetten op lateralisatie• Inzetten om meervoudige intelligenties• Inzetten op succes en efficiëntie Belangrijk om te weten!

2Hands4Kids is een intensieve training en dient altijd samen met één ouder gevolgd te worden. Thuis worden de oefeningen vanuit de sessies kort, maar veevuldig herhaald en ingeoefend. Om verwarring te voorkomen gelieve ook thuis en op school in de eerste 3 à 4 sessiesabsoluut geen aftreksommen te doen! Ook punt/stipsommen (5+…=12 of …+7=12), splitsingen met de open vakjes links (rekenrichting van rechts naar links) en een honderdveld gedurende de periode van begeleiding nog even niet gebruiken.