Terug naar site

ALLE TEKSTEN DE BAAS

 

Het belang van begrijpend lezen 

Begrijpend Lezen is de basis is voor vrijwel alle schoolvakken! 

Het aanleren van een goede manier om begrijpend te kunnen lezen, is heel erg belangrijk is voor de rest van de schoolcarrière van een kind. Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, Begrijpend Lezen, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter! 

Andere vakken 

Ook bij het vak Rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Dus verhaaltjessommen oplossen, is eigenlijk ook voor een deel begrijpend lezen! 

En natuurlijk gebruik je Begrijpend Lezen ook voor vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand.   

Hoe en wat 

Alle teksten de baas is een methode om kinderen van groep 5 t/m 8 en de brugklas op een makkelijke manier met teksten om te leren gaan. In 6 stappen leren kinderen hoe ze door saaie, lange tekstenkunnen komen en deze te begrijpen en te onthouden. 

KInderen leren een tekst te overzien, verschillende lees strategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan. 

De training kan individueel of in een klein groepje (2-4 kinderen) gevolgd worden.