Terug naar site

DRIE MAAL DRIE IS...

'Aarrghhh…die tafeltjes blijven maar niet hangen! Een noodkreet die ik al meer dan eens voorbij heb horen komen. Gelukkig kun je daar als ouders je kind thuis goed bij helpen.

Voordat ik mijn tips deel eerst even een beetje achtergrondinformatie. Op school leren kinderen eerst inzicht krijgen in wat een keersom inhoudt: eigenlijk is het niets meer dan een snelle manier om herhaald op te tellen. 9x4 bijvoorbeeld zijn 9 auto's met 4 banden. 4+4+4+4+4+4+4+4+4, 9 groepjes van 4, 9x4 dus. In groep 3 wordt het herhaald optellen al spelenderwijs en met concrete materialen geoefend. In groep 4 volgen dan de abstractere keersommen, eerst nog gekoppeld aan plaatjes en daarna ook als 'kale som'. Als kinderen dan begrijpen wat een keersom inhoudt kan worden overgegaan naar het uit het hoofd leren, ofwel memoriseren, van de tafels van vermenigvuldiging. De tafels zijn van groot belang voor het verdere rekenonderwijs, zoals de deeltafels en breuken, maar ook voor heel veel situaties in hun latere leven. Het is dus superhandig als je niet steeds herhaald hoeft op te tellen, maar de uitkomsten gewoon direct uit je hoofd weet.

Voordat je met je kind het memoriseren gaat oefenen is het handig te checken of je kind ook echt het inzicht heeft:

-Kan hij/zij bijvoorbeeld een tekeningetje maken bij 3x4? Bijvoorbeeld 3 vazen met 4 bloemen (en dus

niet 4 vazen met 3 bloemen!)

-Kan hij/zij zelf de keersom vinden bij een tekening of concreet materiaal? Bijvoorbeeld 5 bakjes met 6

pepernoten.

-Kan hij/zij de keersom vinden in een kort verhaaltje of deze zelf verzinnen bij een keersom?

Bijvoorbeeld: 'Er staan 3 bomen in de tuin, in iedere boom zitten 10 vogels, welke keersom hoort erbij?'

Mocht dit nog lastig zijn voor jullie kind is het verstandig dit even te bespreken met de leerkracht.

Oké, jullie kind heeft voldoende inzicht in een keersom, de betreffende tafel is al aangeboden in de klas en moet nu geoefend gaan worden...hoe kun je dan de tafels leren memoriseren?

1 Het klinkt zo logisch en we weten het eigenlijk allemaal wel, maar toch vallen veel ouders in de valkuil

een dag voor het tafeldiploma als een gek een uur lang die ene tafel nog snel met hun kind te gaan oefenen. Stress, huilen, paniek....

Heel vaak, heel kort oefenen werkt echt veel beter! En een stuk gezelliger ;-)

2 Benader het positief! Een fijne manier is om te werken met flitskaartjes (aan de ene kant de som en de

andere kant de uitkomst) en de ja/twijfel/nee placemat*. De kaartjes waarvan je kind de uitkomst binnen drie seconden weet leg je op de placemat op 'groen' (ja), de kaartjes die goed zijn, maar langer duren op 'oranje' (twijfel) en de kaartjes die je kind niet weet of die je moest voorzeggen op 'rood' (nee). De oranje en rode kaartjes oefen je nog eens samen en flits je dan weer, net zolang totdat alles groen is.

3 Maak de vooruitgang inzichtelijk voor je kind, dit helpt bij een positieve benadering en werkt motiverend. Teken een staafgrafiekje en laat je kind iedere dag kleuren hoeveel keersommen van de tafel hij/zij al goed had.

4 Voorkom fouten! Als je kind de keersom geautomatiseerd heeft, dus tot de correcte uitkomst komt met behulp van een 'tussenstapje' (bijv. 6x7, ik denk aan 7x6 of 6x6 ik denk aan 5x6) is dat geen probleem, maar voorkom dat je kind gaat raden of gokken. Je hebt dan kans dat die verkeerde uitkomst blijft hangen en wordt opgeslagen. Zie je je kind lang twijfelen? Zeg de uitkomst dan gewoon voor! Leg je kind uit dat dit helemaal niet erg is en hij/zij daar ook van leert.

5 Maak het oefenen leuk en afwisselend. Werk eerst kort (+/- 5 minuten) met de flitskaartjes en sluit af met een spelletje. Leuke spelletjes om de tafels te oefenen zijn:

-tafelbingo*

-Canadees vermenigvuldigen*

-keersommen zoeken in huis/buiten/de winkel

-'Malle Getallen', o.a. te koop bij Bol.com

-de app 'Rekenblobs keersommen' voor op de tablet of telefoon (Euro 2,19)

6 Tot slot is het van belang om de behaalde tafels regelmatig te blijven herhalen.

Veel succes en plezier!

*Wil je thuis met de placemat, tafelbingo en het Canadees vermenigvuldigen aan de slag? Stuur me even een berichtje, dan mail ik het je!

 

nb. Er is een kleine groep kinderen, die ondanks veel oefenen, veel moeite blijft houden met het automatiseren en memoriseren (dit kan bijv. bij kinderen met dyslexie het geval zijn). In overleg met school kan dan soms besloten worden een tafelkaart in te zetten bij keersommen die het kind niet weet.